* Medeni haklara sahip olmak,
* On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
* Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
* Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
* Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan aylık/yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak,
* T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
* Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak, 2 yıl süre ile bilfiil çalışmaları faaliyet göstermiş olduklarını resmi kayıt ile tevşik eden gerçek kişi olmak,
* Dernek üyelerinden en az biri tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak ve bununla birlikte üye olmak isteyenin derneğe başvuru dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından dernek üyeliği veto edilmemiş kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olabilirler.
* Asil üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.
* Derneğe asil üye olarak kabul edilip kaydı yapılan üyeler kayıt tarihinden itibaren altı ayın dolması ile birlikte dernek genel kurullarında oy kullanma ve yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkını kazanırlar.

Giriş Ücreti ; 3000- TL, Aylık Aidat; 100,00-TL

Üyelik Formu