Denizli İş Kadınları Birliği Derneği 27. Dönem Milletvekilimiz Sayın Nilgün Ök ün başkanlığında kurulmuş bir dernektir. 
Denizli deki işkadınlarını bir çatı altında toplayarak 
kadınların iş dünyasında daha etkin yer almasını sağlamak, 
mevcut konumlarını sağlamlaştırmak, 
ülke ekonomisine katkılarını arttırmak,
kadın girişimcilerin sayılarını çoğaltmak ve desteklemek
kadınlarımızın yürütmekte oldukları faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.